Delusional Nonsense

Ask me anythingNext pageArchive

wasbella102:

Luis Ricardo Falero (1851–1896)

(Source: fer1972, via monochromenoir)

(Source: depositodeinutilidades, via tenkaichibudokai)